Program akcí

4 akční dny v červenci – Společně proti G20

5. 7.

Summit globální solidarity – Výzva k účasti

Organizátoři vyzývají k účasti na Summitu globální solidarity ve dnech 5. a 6. července. Ten  bude alternativou k summitu G20, který se odehraje v Hamburgu mezi 7. a 8. červencem. Summit globální solidarity bude usilovat především o adresování příčin a kořenů současní krize, vznášet kritiku, diskutovat alternativy a budovat koalice a aliance odporu.

Hlavní motivací organizátorů je přesvědčení, že ačkoliv se vůdci 19 nejsilnějších ekonomik světa a EU tváří, že účelem setkání je adresování globální krize, realita poodhaluje, že politiky G20 jsou spíše sami zdrojem problémů, ať už se jedná o rozvírání sociálních nerovností, podkopávání práv zaměstnanců, podpory politiky ekonomického růstu na úkor ekologické stability, potlačováním disentu ve svých zemích a mnoha dalších.

Organizátoři proto vyzývají jedince, skupiny, organizace a sociální hnutí, aby přispěli svými návrhy a učinily Summit globální solidarity co nejbarevnější.

Podpořit tuto výzvu lze zde. Stejně tak je vítána i finanční podpora či dobrovolnická pomoc během summitu.

Noc-Tanec-Demonstrace

6. 7.

Summit globální solidarity – Den 2.

Viz výše

Mezinárodní antikapitalistická demonstrace: „G20 – Vítejte v pekle“

Demonstrace „G20 – Vítejte v pekle“ bude mezinárodním vyjádřením odporu a radikální kritiky vůči starým i novým autoritám kapitalismu, patriarchátu a státu, stejně jako proti militarizaci veřejného prostoru během summitu G20. Současně je úsilím demonstrace narušit vykreslování G20 a dalších podobných institucí jakožto nástrojů šíření lidských práv či pozitivních klimatických politik. Jde také o šanci poukazovat na vzájemnou propojenost různých druhů dominance po celém světě.

Demonstrace začne v 16 hodin na náměstí St. Pauli Fischtmarkt velkým hudebním a kulturně-politickým zahájením. Po té bude od 19 hodin následovat pochod, který bude směřovat k tzv. červené zóně. Finální setkání se pak uskuteční, „co by kamenem dohodil“ od místa summitu G20 ve výstavních halách.

Poznej svého nepřítele

Domácí organizátoři připravili zejména pro aktivisty ze zahraničí text Poznej svého nepřítele připravující demonstranty na taktiky a fungování německé policie během demonstrací, který by měl usnadnit chápání místního kontextu během akcí odporu proti G20.

7. 7.

Blokuj G20 – Vybarvi červenou zónu

V první den summitu G20 aktivisté obsadí „červenou zónu“, oblast která by dle představ autorit, měla být vyhrazena jen jim. Cílem je překonat logiku výjimečného stavu a vnést do města naději a solidaritu, ne strach a násilí. A také ukázat, že tyto autority nerepresentují lid, jehož prospěchem se zaštiťující.

Akce Blokuj G20 navazuje na úspěšné blokády jakožto Dresden Nazifrei, Ende Gelände či Blockupy. Desetitisíce lidí obsadí město v různých místech a různými způsoby, např.v podobě pouličních večírků, shromáždění či blokád s cílem co největšího narušení chodu G20.

Zastav chod logistiky kapitálu – Blokuj přístav

Hamburk je svým přístavem důležitým centrem německé exportní ekonomiky a globální přepravy zboží – a z toho důvodu představuje skvělou kulisu pro narušení státu a kapitálu. Cílem blokády Hamburského přístavu je narušení klíčové globální logistické struktury a způsobení znatelné materiální ztráty. Současně jde o zviditelnění různých paradoxů, jako ten, že systém , který volně přepravuje miliony tun zboží denně, nechává topit tisíce lidí ročně v těch samých mořích, kde operuje. Nakonec má blokáda i ekologický rozměr, zejména v podobě zastavení přepravy fosilních paliv, tedy zejména uhlí. 

8. 7.

Masová mezinárodní demonstrace – Solidarita bez hranic namísto G20

4 denní maraton akčních dnů bude ukončen masovou demonstrací „Solidarita bez hranic namísto G20“. Demonstrace usiluje o transnacionalizaci a solidaritu dílčích emancipačních bojů namísto odporování kapitalistické globalizaci skrze návrat k nacionalismu a národním státům. Demonstrace začíná v 11 hodin.