Je nás mnoho! Svět (o) nás uslyší

Červen 2017, summit G20 v Hamburku. Spolu se zástupci dvaceti vládnoucích mocností světa, který se právě zmítá v krizi a zmatku, budou na místě světová média. Přítomni ale nebudou pouze ti mocní a vlivní. Postaráme se o to, aby byly „on air“ i hlasy nejrůznějších emancipačních bojů: hlasy proti sociální nerovnosti, politice škrtů a vykořisťování; hlasy proti válkám a ekologické katastrofě způsobené člověkem; naše hlasy za solidaritu, za jiné možnosti a vize. Víme, že budeme vyslyšeni, pokud se budeme projevovat nahlas a jasně. To bylo dokázáno v Seattlu v roce 1999, při globálních demonstracích proti válce v Perském zálivu, na náměstích v Madridu, Istanbulu, New Yorku a Lagosu, při Blockupy 2015 ve Frankfurtu nebo při pochodech žen po inauguraci Donalda Trumpa.

Zástupci G20 se pokusí o nemožné: ochránit globalizovaný systém založený na dominanci před jeho vlastní sebedestruktivitou. Pokusí se přeorganizovat celý svět tak, aby sloužil zájmům bohatých a mocných. Toto je důvod, proč my, ztělesněný odpor, budeme v Hamburku.

Nechme je definovat jejich globální problémy, my budeme definovat své. Nechme je diskutovat o vývoji jejich kapitalistického zřízení; my budeme tvrdě proti vykořisťování námezdně pracujících a ničení přírody ve jménu zisku, budeme pro práva pro všechny a genderovou rovnost. Nechme je mluvit o jejich „uprchlické krizi“; my se vyslovíme pro otevřené hranice a proti rasismu; postavíme se systémovým kořenům chudoby a války, jež vedou miliony lidí k útěku. Nechme je mluvit o dohodách o volném obchodu; my budeme hlasem pro transparentnost, politickou, kulturní a potravinovou soběstačnost, a proti jejich (post)imperialistickým praktikám vůči globálnímu jihu. Nechme je mluvit o „válce proti teroru“ a „střetu civilizací“; my budeme horovat za mír a proti jejich fetišizaci války a mučení, proti jejich vyvolávání strachu a islámofobie. Jejich snahy nás rozdělovat a navždy nám vládnout budou konfrontovány s naším kreativním protestem a nelítostným odporem.

Nikdo z nás si nemyslí, že se svět dá vyložit jednoduše. Přesto jsme odhodláni postavit se všem těm politikům, kteří prý vědí nejlépe, co je dobré pro jejich země i zbytek světa. Může se zdát, že tyto nové politické figurky řeší sociální otázky, sociální dopady desítky let trvajícího neoliberálního světového řádu. Ale my víme, že ve svých snahách rozdělovat společnost nás dohánějí k rivalitě a nenávisti vůči našim bratrům a sestrám na druhé straně hranic, a nakonec nás vtahují do jejich špinavých válek. Známe jejich plány a nedopustíme, aby byly uskutečněny. Neobviňujeme ty nejslabší ve falešné naději, že tím odstraníme mizérii našich každodenních životů.

Proti jejich rivalitě stavíme naši solidaritu; proti jejich vykořisťování a vyvlastňování všeho, dokonce i vzduchu, jejž dýcháme, stavíme spolupráci svobodných jedinců a volné užívání společných statků; namísto válčení volíme sesterství a bratrství, svobodu a rovnost.

Protesty proti G20 vnímáme jako šanci vyslat světu důrazný signál, že je nás mnoho, kdo věří v globální alternativy. Věříme v alternativy stojící mimo a proti neoliberální globalizaci, nacionalismu a autokratickému vládnutí. Věříme v globální spravedlnost a práva pro všechny, a odmítáme všechna nacionalistická a xenofobní „řešení“, která odporují našim vizím spravedlivého světa, světa sjednoceného solidaritou.

Kontrasummit, kemp, mezinárodní shromáždění desítek tisíc lidí v Hamburku a masové akce občanské neposlušnosti nám dají možnost se setkávat, diskutovat a sdílet vize, nápady a zkušenosti odporu, svobodného světa, rovnosti, solidarity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *